Reklamace

Reklamační formulář

Přihlásit
 
 
 
 

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

Zákazník (spotřebitel) má právo zboží nakoupené prostřednictvím našeho internetového obchodu do 14 dnů od doruční zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. Zboží musí být zabaleno v balení, aby se nepoškodilo (včetně veškerého příslušenství a dokumentace) a odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka (nejpozději do 30 dnů) odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (např. v případě nutných nákladů plynoucích z vrácení znehodnoceného zboží).

Záruky a reklamace

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Nedílnou součást záručních podmínek tvoří záruční podmínky výrobce. Pokud by záruční podmínky výrobce zasahovaly do práv spotřebitele, jsou pro spotřebitele závazné pouze v rozsahu nezhoršujícím zákonný standard spotřebitelských práv. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v internetovém obchodě www.merkurtoys.cz, čehož důkazem je zejména daňový doklad – faktura či řádně vyplněný záruční list.

Reklamace, kterou uplatňuje zákazník (spotřebitel)

a) Bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

b) Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli) za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující práva na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.

c) Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

d) Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či čtvrtá vada jakákoli považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitelné vady).

e) Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Postup zpracování reklamačního formuláře

1. a) V horní části stránky kliknete na ikonu s názvem „Přihlásit / Osobní údaje“ nacházející se nalevo od nákupního košíku.
1. b) Pokud nejste přihlášeni, přihlásíte se.
2. a) Kliknete na „Reklamace“ a vyplníte reklamační dotazník.
2. b) Prvně vyberete z rozbalovacího seznamu číslo objednávky, ve které se nachází reklamované zboží.
2. c) Stejným způsobem vyberete reklamované zboží.
2. d) Vyplníte svou adresu.
2. e) Dále napíšete bankovní účet, na který Vám v případě vrácení peněz peníze zašleme.
2. f) Popis vady by měl být co nejpřesnější. (Nečekáme přesné technické specifikace, ale rozhodně nás nepotěší strohé „Je to rozbité.“.)
3. a) Po kliknutí na odeslat se Vám zobrazí výzva k vytisknutí formuláře. Stačí kliknout na [VYTISKNOUT FORMULÁŘ].
4. a) Vytisknutý formulář společně s kopií faktury a reklamovaným zbožím nám zašlete na adresu zmíněnou níže.
4. b) Reklamované zboží zásílejte sestavené, rozhodně jej nerozebírejte do stavu, v jakém bylo po zakoupení.
Pokud jste nebyli během objednávky přihlášeni a ani jste si nezaložili účet na našem eshopu, nepropojí se Váš zákaznický účet s vaší objednávkou.
Pro tyto případy Vás požádáme o vyplnění tohoto dotazníku. Vyplněný dotazník zašlete na email: obchodni@merkurtoys.cz. Děkujeme.

Uplatnění reklamace

Zákazník zašle nebo doručí osobně nerozložené zboží na adresu provozovny internetového obchodu spolu s reklamačním formulářem a kopií faktury. Po vyřízení reklamace bude zboží nachystáno k vyzvednutí.

Adresa k zasílání reklamačních oprav

Merkurtoys s.r.o.
Husova 363
549 54 Police nad Metují
sales@merkurtoys.cz
www.merkurtoys.cz
 
Rychlé vyhledávání
Facebook
Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
Nákupní košík

Košík je prázdný

0
 
© Merkur Toys s.r.o.